Muzejní noc 16. května 2014

07.05.2014 09:27

Chladný kouř a lovu zdar

Tak by se dala nazvat výstava, která se v prostorách statku Studená Loučka uskuteční v pátek 16. května 2014 od 19:00 do 22:00 hod. v rámci Festivalu muzejních nocí 2014.

V nočním osvětlení si budete moci prohlédnout nejenom stálou muzejní expozici Hřebečský grunt, ale hlavně porcelánové dýmky s mysliveckou tématikou od roku 1900 až do současnosti. Pro ty, kteří nestihnou noční prohlídku, budou dýmky k vidění ještě v neděli 18. května 2014 od 14:00 do 18:00 hod. Všechny vystavené exempláře pocházejí ze soukromé sbírky pana Jiřího Kvíčaly, kterému tímto děkujeme za zapůjčení.