Už jenom tzv. hřebečský tunel u Svitav dnes připomíná bývalou rozsáhlou německou enklávu nacházející se z větší části na střední Moravě a částečně i ve východních Čechách,  jež byla nazývána Hřebečsko. Vlastní kraj tohoto jména o rozloze 1.230km2 tvořilo 140 obcí a 6 měst: Březová, Lanškroun, Moravská Třebová, Mohelnice, Svitavy a Zábřeh na Moravě. Ještě v roce 1939 zde žilo 130 000 obyvatel, z toho 126 000 Němců. Historie německého osídlení tohoto prostoru byla ukončena usnesením Postupimské dohody vítězných velmocí, na jejímž základě byli i obyvatelé Hřebečska vystěhováni do historicky německých území.

S odsunem německého obyvatelstva a příchodem nových osadníků tak zanikla oblast, která měla svoje zvyky, kroje, písně, tance i architekturu.

Patrně jediným zcela dochovaným hřebečským gruntem je zemědělská usedlost č.p. 31 v obci Studená Loučka u Mohelnice. Klasicistní přízemní zděný statek z roku 1837 s hospodářskými staveními a výměnkem je výjimečně dochovanou ukázkou lidové architektury a  příkladem výstavného obydlí místního zemědělce. Za zmínku stojí zachované původní klenby, hrázděné zdivo, trámové stropy, měděný kotel na ohřev vody, pec na chleba, reliéfová kachlová kamna, funkční černá kuchyně a hlavně portál, podlahy, svody vody, koryta , parapety a ostění dveří vytesaná z dnes již velmi vzácného maletínského pískovce.

10. ledna 2007 byl soubor věcí usedlosti č.p. 31 v k.ú. Studená Loučka dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči  prohlášen za kulturní památku. Soubor věcí je tvořen vlastní usedlostí, přilehlými pozemky a kamenným křížem z roku 1846.

V části statku vznikla na jaře roku 2014 expozice "Hřebečský grunt". Celý areál statku je unikátní tím, že se zachoval nejenom po architektonické stránce, ale i tím, že vše, co zde uvidíte, je plně funkční a stále se používá.
A jako na každém správném statku zde žije i spousta zvířat.

V současné době je dokončená muzejní expozice. Do budoucna pro Vás připravujeme zpřístupnění dalších prostor, vybudování stylového ubytování, občerstvení a stájí pro koně.Umění hřebečských kameníků

Staré katastrální mapy

Gruntovnice rustikál